LAO- JA TÖÖSTUSHOONED

KUNDA TSEMENDITEHASE REKONSTRUEERIMINE

Tellija: Kunda Nordic Tsement AS


KUNDA TSEMENDITEHASE PUISTEMATERJALIDE
KOONDLADU JA TSEMENDI VÄLJASTUSSÕLM

Rekonstrueerimise tööjoonised

doIT