INSENERIBÜROO PIKE OÜ

 • 1996. a. asutatud konsultatsiooni- ja projekteerimisbüroo;
 • Ehituskonstruktsioonide projekteerimine, ekspertiisid, ehitusjärelevalve;
 • Inseneride erialane töökogemus 5 … 25 aastat;
 • Eesti Betooniühingu liige;
 • Eesti Teraskonstruktsiooniühingu liige
 • Vastutavad spetsialistid kuuluvad Eesti Ehitusinseneride Liitu ja Soome Betooniühingusse;
 • Konsultatsiooni- ja projekteerimistegevus on kaetud erialase tegevuse tsiviilvastutuskindlustusega Eestis, Lätis, Leedus ja Venemaal;
 • Majandustegevuse registris MTR
       - Ehituslik projekteerimine   EP 10112579-0001
      - Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemine   EK 10112579-0001
      - Ehitusliku omanikujärelevalve tegemine   EO 10112579-0001
      - Ehitusjuhtimine   EJ 10112579-0001
   

doIT