INSENERIBÜROO PIKE OÜ

 • 1996. a. asutatud konsultatsiooni- ja projekteerimisbüroo;
 • Ehituskonstruktsioonide projekteerimine, ekspertiisid, ehitusjärelevalve;
 • Inseneride erialane töökogemus 5 … 30 aastat;
 • Eesti Betooniühingu liige;
 • Eesti Teraskonstruktsiooniühingu liige
 • Vastutavad spetsialistid kuuluvad Eesti Ehitusinseneride Liitu ja Soome Betooniühingusse;
 • Konsultatsiooni- ja projekteerimistegevus on kaetud erialase tegevuse tsiviilvastutuskindlustusega;
 • Majandustegevuse registris MTR
       - Ehituslik projekteerimine   EP10112579-0001
      - Ehitise audit (konstruktsioonide osa)   EK10112579-0001
      - Ehitusprojekti ekspertiis   EPE001385
     

doIT